பிரதான செய்திகள் »

president-1

சர்வதேச சக்திக்கோ, அழுத்தத்திற்கோ அடிபணியும் ஒருவர் தாம் அல்லவென ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு

February 12, 2016 11:58 pm

சர்வதேச சக்திக்கோ, அழுத்தத்திற்கோ அடிபணியும் ஒருவர் தாம் அல்லவெனவும் நாட்டின் கௌரவத்தைப் பாதுகாக்க உயிர் தி.... »»»

PMGG செய்திகள் »

12744118_955115647856931_36499816951078637_n

“அரசியல் தீர்வொன்றினை உள்ளடக்கிய புதிய யாப்பு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது.” பொறியியலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்

February 12, 2016 12:16 am

 "யாப்புத் திருத்த முயற்சிகள் முஸ்லிம்களுக்குப் பாதகமாக அமையுமா என்ற சந்தேகம் கலந்த பயம் பரவலாகக் காணப்படுக.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

ranil-2

இலங்கையுடன் தொழில்நுட்ப உடன்படிக்கைக்கு Microsoft சர்வதேச நிறுவனம் திட்டம்

January 22, 2016 11:07 pm

இலங்கையுடன் தொழில்நுட்ப உடன்படிக்கையொன்றை ஏற்படுத்திக்கொள்ள எண்ணியுள்ளதாக Microsoft சர்வதேச நிறுவனத்தின் தலைவர.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014