பிரதான செய்திகள் »

WhatsApp Image 2017-11-18 at 3.33.51 PM

ஜெனிவாவிலுள்ள ஐ.நா. மனித உரிமை உயர் ஸதானிகர் அலுவலகத்தில் NFGG தவிசாளர் விசேட சந்திப்பு! காலி முஸ்லிம்கள் மீதான வன்முறைகள் தொடர்பிலும் எடுத்துரைத்தார்!!

November 18, 2017 7:52 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)
ஜெனிவாவுக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கும் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி (NFGG) யின் தவிசாளர் ப.... »»»

PMGG செய்திகள் »

WhatsApp Image 2017-11-18 at 3.33.51 PM

ஜெனிவாவிலுள்ள ஐ.நா. மனித உரிமை உயர் ஸதானிகர் அலுவலகத்தில் NFGG தவிசாளர் விசேட சந்திப்பு! காலி முஸ்லிம்கள் மீதான வன்முறைகள் தொடர்பிலும் எடுத்துரைத்தார்!!

November 18, 2017 7:52 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)
ஜெனிவாவுக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கும் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி (NFGG) யின் தவிசாளர் ப.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

camera-latest

இனிமேல் எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனுக்கு அவசியம் இருக்காது: மருத்துவக் கெமரா வந்துவிட்டது

September 5, 2017 10:01 pm

உடல் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து, நோயின் தன்மையைக் கண்டறிய எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் ஆகியவற்றைத்தான் மருத்துவர்கள் நம.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014