பிரதான செய்திகள் »

Mannar, Maruchchukkaddi Maraikarthivu

மன்னார்- மறிச்சிகட்டி விவகாரம் நீதிமன்றில்

April 24, 2014 8:03 am

மன்னார்-மறிச்சிகட்டி, மரைக்கார்தீவு மக்கள் வில்பத்து வன பகுதியல் அத்துமீறிக் குடியேறியுள்ளார்கள.... »»»

PMGG செய்திகள் »

2nd Visit to Marichikaddi 11.04.2014

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் மறிச்சிக்கட்டிக்கான 2வது விஜயம்

April 12, 2014 8:43 pm

மன்னார்- மறிச்சிக்கட்டி பிரதேசத்திற்கான இரண்டாவது விஜயம் ஒன்றினை நல்லாட்சிக்க.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

Korea ship accident

தென்கொரியக் கப்பல் மூழ்கிய தருணத்தில் மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுந்தகவல்கள்

April 21, 2014 8:46 pm

கடலில் மூழ்கிய தென்கொரியக் கப்பலில் பயணித்த மாணவர்கள் கப்பல் மூழ்கும் தருணத்த.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG ANNUAL CONVENTION 2014