பிரதான செய்திகள் »

Freedom

ஜனாதிபதி மைத்திரியின் முடிவால் ஊடக சுதந்திரத்திற்கு இடையூறு

July 6, 2015 8:39 am

இலங்கையில் பத்திரிகை கவுன்சில் சட்டத்தின் (Press Council Law No. 5 of 1973) ஏற்பாடுகள் ஊடாக, இலங்கை ஜனாதிபதி....																
											<a href= »»»

PMGG செய்திகள் »

NFGG Ifthar Ladies 04.07.2015

NFGGயின் பெண்களுக்கான இப்தார் நிகழ்வு

July 5, 2015 10:37 am

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி ஏற்பாடு செய்திருந்த பெண்களுக்கான இப்தார் நிகழ்வு ஒன்று நேற்று அதன் .... »»»

உலகச் செய்திகள் »

Sumathra

சுமத்திரா தீவில் இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானதில் 113 பேர் உயிரிழப்பு

June 30, 2015 7:52 pm

இந்தோனேஷியாவின் சுமத்திரா தீவில், அந்நாட்டு இராணுவ விமானம் வீழ்ந்து விபத்திற்குள்ளா.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014