பிரதான செய்திகள் »

வாஸ் குணவர்த்தன மற்றும் அவரது மகன் உள்ளிட்ட அறுவருக்கு மரண தண்டனை

November 27, 2015 11:42 pm

பிரபல வர்த்தகர் முஹமட் ஷியாம் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் நீதிமன்றத்தினால் குற்றவாளியாக இணங்காணப்பட்ட மு.... »»»

PMGG செய்திகள் »

NFGG Logo

தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடயம் மனிதாபிமான அடிப்படையில் உடனடியாகத் தீர்த்து வைக்கப்படவேண்டும்: NFGG

October 14, 2015 3:19 pm

இலங்கை அரசாங்கத்தினால் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் »»»

உலகச் செய்திகள் »

Untitled-1

சுவிட்சர்லாந்தில் பெண்கள் பர்தா அணிய தடை

November 27, 2015 1:38 pm

சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள டிசினோ மாநிலத்தில் பொது இடங்களில் பெண்கள் முகத்தை மறைக்கும்படி பர்தா அல்லது நிகாப் அ.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014