பிரதான செய்திகள் »

IMG-20160503-WA0014

UNP-NFGG முயற்சியினால் கர்பலா வீதிப்புனரமைப்பு நிறைவடைகிறது.

May 3, 2016 10:55 pm

(NFGG ஊடகப்பிரிவு)

UNP –NFGG யின் கூட்டிணைந்த முயற்சியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாலமுனை கர்பலா வீதி செப்பனிடப்.... »»»

PMGG செய்திகள் »

IMG-20160503-WA0014

UNP-NFGG முயற்சியினால் கர்பலா வீதிப்புனரமைப்பு நிறைவடைகிறது.

May 3, 2016 10:55 pm

(NFGG ஊடகப்பிரிவு)

UNP –NFGG யின் கூட்டிணைந்த முயற்சியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாலமுனை கர்பலா வீதி செப்பனிடப்.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

1655481380Untitled-1

வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பிற்கு ரிஷாட் எதிர்ப்பு

April 24, 2016 5:10 pm

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களை இணைத்து, சமஷ்டி ஆட்சியை ஏற்படுத்துமாறு, வட மாகாண சபையில் நிறைவேற்.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014