பிரதான செய்திகள் »

fgnbf gdfmngdfmgdfgdfgdfgf

புதிய தலைமைத்துவ சபையைத் தெரிவு செய்வதற்காக, நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் (NFGG) பேராளர் அவை (Delegates Assembly) ஒன்றுகூடுகிறது.

June 28, 2018 4:29 pm

(NFGG ஊடகப்பிரிவு)

 நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் பேராளர் அவை எதிர்வரும் 2018 ஜூன் 30 ஆம் திகதி சனிக்.... »»»

PMGG செய்திகள் »

fgnbf gdfmngdfmgdfgdfgdfgf

புதிய தலைமைத்துவ சபையைத் தெரிவு செய்வதற்காக, நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் (NFGG) பேராளர் அவை (Delegates Assembly) ஒன்றுகூடுகிறது.

June 28, 2018 4:29 pm

(NFGG ஊடகப்பிரிவு)

 நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் பேராளர் அவை எதிர்வரும் 2018 ஜூன் 30 ஆம் திகதி சனிக்.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

camera-latest

இனிமேல் எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனுக்கு அவசியம் இருக்காது: மருத்துவக் கெமரா வந்துவிட்டது

September 5, 2017 10:01 pm

உடல் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து, நோயின் தன்மையைக் கண்டறிய எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் ஆகியவற்றைத்தான் மருத்துவர்கள் நம.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014