பிரதான செய்திகள் »

IMG-20160424-WA0030

“முழுக்க முழுக்க மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசியலையே நாம் மேற்கொள்கின்றோம்” NFGG தவிசளர் அப்துர் ரஹ்மான்.

October 22, 2016 8:44 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

'முழுக்க முழுக்க மக்களின் நலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே நாம் எமது சகல நடவடிக்கை.... »»»

PMGG செய்திகள் »

IMG-20160424-WA0030

“முழுக்க முழுக்க மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசியலையே நாம் மேற்கொள்கின்றோம்” NFGG தவிசளர் அப்துர் ரஹ்மான்.

October 22, 2016 8:44 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

'முழுக்க முழுக்க மக்களின் நலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே நாம் எமது சகல நடவடிக்கை.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

yusra

ஒலிம்பிக்கில் அகதிகள் குழு: துரதிர்ஷ்டம் வாழ்வின் எல்லை இல்லையென நிரூபித்த யுஸ்ரா மதினி

August 6, 2016 11:55 pm

2016 ரியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவில் அகதிகள் அடங்கிய குழுவொன்று முதன்முதலாகப் பங்கேற்றுள்ளனர்.

»»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014