பிரதான செய்திகள் »

dddd

கருணா குழுவினர் விடுதலைப்புலிகளைக் கொல்ல இராணுவத்திற்கு உதவினர்: ரவிராஜ் வழக்கின் சாட்சியாளர்

November 30, 2016 11:53 am

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நடராஜா ரவிராஜ் மற்றும் அவரது பாதுகாப்பு உத்தியோகத.... »»»

PMGG செய்திகள் »

qqqqqq

நல்லாட்சி தொடர்பான சூடான் மாநாட்டில் NFGG பங்கேற்பு

November 24, 2016 11:14 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

'நாகரீகங்களின் எழுச்சியில் நல்லாட்சியின் பங்.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

astroid__large

பூமியைச் சுற்றிவரும் இரண்டாவது நிலவு: நாசாவினால் கண்டுபிடிப்பு

November 27, 2016 11:02 pm

நிலவைப் போன்று சிறிய அளவிலான கோள் ஒன்று பூமியைச் சுற்றி வருவதை நாசா விஞ்ஞானிகள் உறுதி செய்துள்ளனர்.

»»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014