பிரதான செய்திகள் »

DSC01152

“விமர்சனங்களை எப்படி கையாள்வது ..? சில ஆலோசனைகளும் குறிப்புகளும்! ” பொறியியலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்

May 17, 2016 10:05 pm

சமூக அரசியல் உழைப்பில் ஈடுபடும் போது 'விமர்சனங்கள்' தவிர்க்க முடியாதவை. 

தற்போதைய சூழ்நிலையில் சமூக வலைத்த.... »»»

PMGG செய்திகள் »

DSC01152

“விமர்சனங்களை எப்படி கையாள்வது ..? சில ஆலோசனைகளும் குறிப்புகளும்! ” பொறியியலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்

May 17, 2016 10:05 pm

சமூக அரசியல் உழைப்பில் ஈடுபடும் போது 'விமர்சனங்கள்' தவிர்க்க முடியாதவை. 

தற்போதைய சூழ்நிலையில் சமூக வலைத்த.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

download-1

அமெரிக்கா மீது சீனா கடும் கண்டனம்

May 16, 2016 10:20 pm

 “சீன இராணுவத்தைப் பற்றிய பென்டகனின் அறிக்கை, பரஸ்பரம் நம்பிக்கையை சிதைத்துவிட்டது. சீன பாதுகாப்பு கொள்கைக.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014