பிரதான செய்திகள் »

IMG-20180309-WA0017

இனவாத வன்முறைகளுக்கு முடிவு கட்டடுவதற்கான அழுத்தங்களை தொடர்ந்தும் கொடுப்போம்” ஜெனீவாவிற்கான OIC தூதுவர் அப்துர் ரஹ்மானிடம் தெரிவிப்பு!

March 9, 2018 9:27 am

(NFGG ஊடகப் பரிரிவு)

 இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு நாடுகளின் அமையத்தின் (OIC) ஜெனீவாவுக்கான தூதுவர் நஸீமா பக்ளி அவ.... »»»

PMGG செய்திகள் »

IMG-20180309-WA0017

இனவாத வன்முறைகளுக்கு முடிவு கட்டடுவதற்கான அழுத்தங்களை தொடர்ந்தும் கொடுப்போம்” ஜெனீவாவிற்கான OIC தூதுவர் அப்துர் ரஹ்மானிடம் தெரிவிப்பு!

March 9, 2018 9:27 am

(NFGG ஊடகப் பரிரிவு)

 இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு நாடுகளின் அமையத்தின் (OIC) ஜெனீவாவுக்கான தூதுவர் நஸீமா பக்ளி அவ.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

camera-latest

இனிமேல் எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனுக்கு அவசியம் இருக்காது: மருத்துவக் கெமரா வந்துவிட்டது

September 5, 2017 10:01 pm

உடல் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து, நோயின் தன்மையைக் கண்டறிய எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் ஆகியவற்றைத்தான் மருத்துவர்கள் நம.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014