பிரதான செய்திகள் »

WhatsApp-Image-2017-11-18-at-3.33.51-PM-1024x768 - Copy

“தேசிய நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதில் இலங்கை அரசாங்கம் தோல்வி கண்டு வருகிறது” ஜெனீவாவில் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி சுட்டிக்காட்டு!

December 2, 2017 9:04 am

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

தேசிய நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு அவசியாமான முக்கிய விடயங்களில் இலங்கை அரசாங்கம் .... »»»

PMGG செய்திகள் »

WhatsApp-Image-2017-11-18-at-3.33.51-PM-1024x768 - Copy

“தேசிய நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதில் இலங்கை அரசாங்கம் தோல்வி கண்டு வருகிறது” ஜெனீவாவில் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி சுட்டிக்காட்டு!

December 2, 2017 9:04 am

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

தேசிய நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு அவசியாமான முக்கிய விடயங்களில் இலங்கை அரசாங்கம் .... »»»

உலகச் செய்திகள் »

camera-latest

இனிமேல் எக்ஸ்ரே, ஸ்கேனுக்கு அவசியம் இருக்காது: மருத்துவக் கெமரா வந்துவிட்டது

September 5, 2017 10:01 pm

உடல் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து, நோயின் தன்மையைக் கண்டறிய எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் ஆகியவற்றைத்தான் மருத்துவர்கள் நம.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014