பிரதான செய்திகள் »

Missing Commission

முறைப்பாடுகளில் போதிய ஆதாரம் இல்லை – ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு

April 15, 2014 10:11 pm

காணமல் போனவர்கள் தொடர்பிலான முறைப்பாடுகளில் ஆதாரமில்லை என ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

<.... »»»

PMGG செய்திகள் »

2nd Visit to Marichikaddi 11.04.2014

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் மறிச்சிக்கட்டிக்கான 2வது விஜயம்

April 12, 2014 8:43 pm

மன்னார்- மறிச்சிக்கட்டி பிரதேசத்திற்கான இரண்டாவது விஜயம் ஒன்றினை நல்லாட்சிக்க.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

Blood Moon

மக்களை வியப்புக்குள்ளாகிய இரத்த நிலா

April 16, 2014 9:43 am

சூரியனை பூமி சுற்றிவருகிறது. பூமியை சந்திரன் சுற்றிவருகிறது. இந்த நிகழ்வின் போது, சூரியனுக்கும் சந.... »»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG ANNUAL CONVENTION 2014