பிரதான செய்திகள் »

pmgg

காத்தான்குடி டெலிகொம்’ வீதி அபிவிருத்தி இழுபறி: இனியென்ன செய்வது..? – பொறியியலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்

August 27, 2016 8:51 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

 மக்களுக்கு மிக அத்தியவசியமான மற்றுமொரு அபிவிருத்தி விடயம் துரதிஸ்டவசமாக மீண்டுமொ.... »»»

PMGG செய்திகள் »

pmgg

காத்தான்குடி டெலிகொம்’ வீதி அபிவிருத்தி இழுபறி: இனியென்ன செய்வது..? – பொறியியலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்

August 27, 2016 8:51 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

 மக்களுக்கு மிக அத்தியவசியமான மற்றுமொரு அபிவிருத்தி விடயம் துரதிஸ்டவசமாக மீண்டுமொ.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

yusra

ஒலிம்பிக்கில் அகதிகள் குழு: துரதிர்ஷ்டம் வாழ்வின் எல்லை இல்லையென நிரூபித்த யுஸ்ரா மதினி

August 6, 2016 11:55 pm

2016 ரியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவில் அகதிகள் அடங்கிய குழுவொன்று முதன்முதலாகப் பங்கேற்றுள்ளனர்.

»»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014