பிரதான செய்திகள் »

Hemantha-Survival-of-Democracy-4.jpg-415x260

நீதிபதிகளை அவதூறு செய்யும் இணையத்தளங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெளிவூட்டல்

June 26, 2016 10:10 pm

நீதிபதிகள் தொடர்பில் பொய்ப்பிரசாரங்களை மேற்கொள்ளும் இணையத்தளங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை முனனெடுக்.... »»»

PMGG செய்திகள் »

aaa

“அரசாங்கத்தின் போக்கு கவலையளிக்கிறது; நல்லாட்சிக்கான உழைப்பில் நாம் ஓய்வடைய முடியாது” பொறியாலாளர் அப்துர் ரஹ்மான்.

June 21, 2016 10:48 pm

(NFGG ஊடகப் பிரிவு)

"நல்லாட்சிக்கு அச்சுறுத்தலாக உருவாகி வரும் நிலைமைகளையும் , அவற்றை அரசா.... »»»

உலகச் செய்திகள் »

crude-oil-drop

சர்வதேச சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு தொடர்பில் ஆராய்வு

June 3, 2016 2:23 pm

சர்வதேச சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை அதிகரிப்பு தொடர்பில் ஒபெக் அமைப்பினால் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

»»»

படங்களில் PMGG

 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014
 • PMGG இன் வருடாந்த தேசிய மாநாடு 02.03.2014